Menüü

Kokkuvõte

Venemaa Föderatsiooni kehtiva tsiviilkoodeksi (VF TsK) vastuvõtmisest on möödunud 15 aastat. 2008. aasta juulis andis Venemaa Föderatsiooni president välja seadluse Venemaa Föderatsiooni tsiviilõiguse täiustamise kontseptsiooni projekti ja föderaalseaduste eelnõude väljatöötamise alustamiseks ning muudatuste tegemiseks VF TsK s. Artiklis sissejuhatuses selgitatakse vastava töögrupi poolt ära tehtud töö mõningaid metodoloogilisi ja metoodilisi aspekte. Seejärel vaadeldakse töögrupi formuleeritud ettepanekuid VF TsK üldsätete muutmise kohta, mis puudutavad VF TsK rakendamise praktika analüüsi ja arutelu käigus välja selgitatud kaht peamist tsiviilõigusliku reguleerimise puudujääki. See on esiteks käibes osalejatele õigustamatult laialdaste võimaluste andmine oma tegude õiguslike tagajärgede annulleerimiseks ning teiseks pahausksetele isikutele tingimuste loomine kasu saamiseks oma pahausksest käitumisest. Ülesanne kõrvaldada need vead oli aluseks töögrupi ettepanekute formuleerimisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse