Menüü

Eesti kohtute esimesed eelotsusetaotlused said lahenduse: Euroopa Kohtu 4. juuni 2009. a otsused asjades C‑241/07 (JK Otsa Talu) ja C‑560/07 (Balbiino)

Autor:
Number 2009/5
Lk 321-327

Kokkuvõte

4. juunil 2009 kuulutati Luxembourgis, Euroopa Kohtu uues palees selle kohtu ajaloos esimest korda eesti keeles kohtuotsuse resolutsioon. Sel päeval said vastuse esimesed kaks Eesti kohtute esitatud eelotsusetaotlust.
Esimese eelotsuse küsimiseni kulus Eesti kohtutel enam kui kolm aastat. Otsa tegi lahti Riigikohus, kelle eelotsusetaotlus JK Otsa Talu OÜ kohtuasjas saabus Euroopa Kohtusse 21. mail 2007. Teine, Tallinna Halduskohtu esitatud eelotsusetaotlus AS Balbiino kohtuasjas jõudis Euroopa Kohtusse aga 18. detsembril 2007. Artiklis antakse ülevaade nimetatud kohtuvaidluste asjaoludest, eelotsusetaotlustest ja Euroopa Kohtu seisukohtadest.
Autori arvates tõi AS Balbiino asjas esitatud eelotsusetaotlus ilmekalt välja, et õiguse kohaldamisel tõlgendamisprobleemi tekkimisel on kasulik, kõrgema kohtu puhul suisa kohustuslik, küsida Euroopa Kohtult selgitusi. Nagu üleliigse laovaru epopöa näitab, võib nii säästa aega ja vahendeid, rääkimata võimalikust riigivastutusest juhul, kui Euroopa Liidu õigust kohaldatakse ja tõlgendatakse vääralt või jäetakse eelotsus sootuks küsimata.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse