Menüü

Üldohtlik viis, kahe või enama isiku tapmine ja omakasu motiiv kui mõrva tunnused. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 15. juuni 2009. a otsus 3-1-1-36-09

Autor:
Number 2009/5
Lk 328-331

Kokkuvõte

Artiklis kommenteeritakse Riigikohtu otsust asjas 3-4-1-06-08 (15. juunist 2009). Vaadeldavas otsuses käsitles Riigikohus mõrva toimepanemist üldohtlikul viisil ning tõi välja üldohtliku viisi kui mõrvatunnuse, samuti kahe või enama isiku tapmise sisustamise mõned kriteeriumid. Veel üks materiaalõiguse küsimus, mida Riigikohus oma otsuses puudutas, on omakasu motiiv tapmise raskendava asjaoluna ja selle omistamine teo toimepanijatele, arvestades erilise isikutunnuse mõistet.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse