Menüü

Kes peab posti- või Interneti-müügi lepingust taganemisel kandma esialgsed postikulud? Euroopa Kohtu otsus asjas Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH vs. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.

Autor:
Number 2010/10
Lk 800-801

Kokkuvõte

Euroopa Kohus leidis oma 15. aprilli 2010. aasta otsuses, et „Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiivi 97/7/EÜ tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral artikli 6 lõike 1 esimese lõigu teist lauset ja lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt võib tarnija sidevahendi abil sõlmitud lepingu puhul nõuda kauba kättetoimetamiskulusid tarbijalt, kui tarbija on kasutanud taganemisõigust“.

Artiklis tutvustatakse nimetatud lahendit ja selgitatakse, milline tähendus on otsusel Eesti kehtivate seaduste valguses.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse