Menüü

Kokkuvõte

Möödunud 2011. aasta oli euroalale ning Euroopa Liidule tormiline. Jätkuna sama tormilisele 2010. aastale püüdsid Euroopa Liidu institutsioonid ning euroala liikmesriigid leida eri tasemetel lahendusi euroala võlakriisile. Euroopa Ülemkogul 9. detsembril 2011 vastu võetud otsuseid varjutas Suurbritannia kõrvalejäämine. Eesti avalikkuses ei ole seni analüüsitud ei 9. detsembri otsuseid ega uut riikidevahelise lepingu projekti majandus- ja rahaliidu tugevdamiseks.

Käesolev artikkel käsitleb kõigepealt majandus- ja rahaliidu toimimise põhimõtteid ning võlakriisi tekkimise peamisi põhjusi. Seejärel kirjeldatakse Euroopa Liidu institutsioonide ja euroala liikmesriikide tegevusi võlakriisi lahendamisel ning tuuakse välja nende erisused. Tingituna viimase Euroopa Ülemkogu tulemustest analüüsitakse uue riikidevahelise lepingu projekti kooskõla Euroopa Liidu õigusega. Kokkuvõttes antakse artiklis hinnang nii euroala riikide kui ka Euroopa Liidu institutsioonide tegevusele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse