Menüü

Kui kauge Euroopa Liidu õigus saab järsku igapäevatöö osaks: probleeme Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisel ja rakendamisel õiguskindluse põhimõtte kontekstis

Autor:
Number 2015/2
Lk 103-112

Kokkuvõte

Õiguskindluse põhimõte on üks põhiseaduse alusprintsiipe ning selle eesmärk on tagada kord ja stabiilsus ühiskonnas. Antud printsiip on väga oluline ka Euroopa Liidu õiguse harmoniseerimisel ja rakendamisel. Euroopa Liidu õiguse harmoniseerimine tähendab klassikalises mõttes Euroopa Liidu õiguse õiguskorda sobitamist. Rakendamine aga, et õiguskorda sobitatud või otsekohalduvat sätet kohaldatakse konkreetses elulises situatsioonis. Õigusnormi loojal tuleb näha vaeva, et õigusnormi kirjutades mõelda läbi nii riigisisesed kui ka Euroopa Liidu õigusest tulenevad asjaolud, mis võivad mõjutada õiguskindlust. Analüüsiga tuleks alustada juba varajases õigusakti väljatöötamise etapis ning analüüsida tuleks ka otsekohalduvate õigusaktide sobivust meie õiguskorraga. Samas võib Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude koostamine olla töine ja õigusteaduslik, aga ka väljendada kultuurilisest taustast tulenevaid arvamusi ja hinnanguid. Liikmesriikide ekspertide mõtteid täiendavad Euroopa Parlamendi ettepanekud. Ühe liikmesriigi pakutud ettepanek ei pruugi sobida teise liikmesriigi põhiseaduslike printsiipidega, sealhulgas õiguskindlusega.

Käesolev artikkel annab ülevaate ja toob näiteid eelkõige avaliku õiguse valdkonnas üles kerkinud probleemidest. Artiklist leiab murede kirjelduse ja nende seosed õiguskindluse põhimõttega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse