Menüü

Kokkuvõte

Eesti meedias on esitatud väiteid, et lääneriikides puudub julgeolekuteenistustel pädevus teostada kriminaalmenetlustoiminguid ja uurimisasutustel võimalus kasutada (vajadusel) julgeolekuasutuste kogutud teavet tõendina kohtumenetluses.

See väide on tõene vaid osaliselt. Autor on töötanud nii kriminaalpolitsei erinevates üksustes kui ka alates 2009. aastast Eesti julgeolekuasutuses – Kaitsepolitseiametis –, ning puutunud koostöö raames kokku paljude riikide julgeolekuteenistustega. Tuginedes oma töökogemusele ning ka avalikult leitavatele materjalidele, väidab autor, et lääneriikides on võetud suund just julgeolekuasutuste kogutud teabe kasutamisel tõendina kriminaal- ja haldusmenetluses. Seda eriti terrorismi tõkestamise valdkonnas, kus pelgalt taustateadmise omamine ei anna soovitud efekti ega aita ära hoida raskeid tagajärgi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse