Menüü

Kokkuvõte

Eestil seisab lähiajal ees liitumine Rooma III määrusega, mis reguleerib abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohalduva õiguse määramist Euroopa Liidus. Rooma III määruse näol on tegemist nn tõhustatud koostöö tulemusel vastu võetud Euroopa Liidu määrusega, mis ei ole kõikide liikmesriikide suhtes siduv, kuid millega võivad need liikmesriigid, kes määruse vastuvõtmisel ei osalenud, hiljem liituda. Eesti Vabariik otsustas algselt Rooma III määruse regulatsioonist kõrvale jääda, kuid on nüüdseks Euroopa Komisjoni oma liitumisest teavitanud. Käesoleva artikli eesmärgiks on anda lugejale ülevaade nendest muudatustest Eesti rahvusvahelises eraõiguses, mis Rooma III määruse jõustumine Eesti suhtes endaga kaasa toob. Kuna lahutamisele (ja ehk ka lahuselule) kohalduva õiguse määramist reguleerivad Eestis lisaks Rooma III määrusele ka muud õigusaktid, tegeletakse artiklis ka küsimusega, milline on uue määruse vahekord teiste Eesti kohtutes kohaldamisele kuuluvate kohalduva õiguse määramise reeglitega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse