Menüü

Kokkuvõte

Juridica käesoleva aasta 3. numbris vastas õiguskantsleri asetäitja-nõunik Hent Kalmo Uno Lõhmuse kirjatöös „Elektroonilise side andmete säilitamise lõpetamata saaga“ (Juridica 2015/10) õiguskantsleri seisukoha kohta tehtud kriitikale.

Käesolevas artiklis vastatakse repliigi korras Hent Kalmo artiklis esitatud mõningatele vaatekohtadele, mis puudutavad õiguskantsleri pädevust seoses Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse