Menüü

Kokkuvõte

Artiklis on vaadeldud esiti Riigikohtu kriminaalkolleegiumi hiljutises kohtupraktikas kõlanud seisukohti ja nendest tulenenud järeldusi raske tervisekahjustuse tekitamise katse(teo) käsitlemisel. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi asjas 3-1-1-111-16 tehtud lahend väärib tähelepanu ja annab küllap karistusõigusest huvitunutele ainest edasisteks aruteludeks. Muu hulgas seisis kolleegium silmitsi küsimusega, kuidas ja mille alusel hinnata teo toimepanija tahtlust sellise temale omistatava käitumisakti (teo) korral, milles avalduv ebaõigus on suur, kuid mille tagajärjel ei ole saabunud rasket tervisekahjustust ega surma. Seda ongi artiklis mõnevõrra pikemalt võetud vaadelda, ühtlasi on mindud kaugemale ja küsitud, kes ja kuidas tuvastab tervisekahjustuse liigi ja raskuse kriminaalkohtumenetluses.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse