Menüü

Kokkuvõte

Artiklis antakse ülevaade Eesti 1920. aasta põhiseaduse põhiõiguste peatüki ja enamiku selle paragrahvide kujunemisest. Põhiõiguste peatüki esimese projekti töötas välja noor õigusteadlane Jüri Uluots. Peatükk sai enam-vähem lõpliku kuju Asutava Kogu 15-liikmelises valdavalt juristidest koosnenud põhiseaduskomisjonis. Komisjonis ja Asutava Kogu täiskogus peetud vaidluste põhjal uuritakse artiklis eri poliitiliste jõudude ja üksikute poliitikute mõju põhiõiguste kataloogi sisule. Jõutakse järeldusele, et välismaistest eeskujudest mõjutasid kataloogi Weimari Vabariigi, Šveitsi ja Soome kõrval mitme teisegi riigi põhiseadused. Eesti esimesse põhiseadusesse mahtusid klassikaliste isiku- ja kodanikuvabaduste kõrval uudsed sotsiaalsed ja kultuurilised õigused. Väljatöötajate seas domineerisid vasakpoolsete vaadetega saadikud, kes soovisid põhiseadusega vältida tsaariaegse politseiriigi praktikaid ja suurendada kodanike võrdsust. 


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse