Menüü

Kokkuvõte

Laialt levinud (eel)arvamuse kohaselt toimetavad rahvusvahelised organisatsioonid mõõdukas tempos. Üheks märkimisväärseks erandiks on Euroopa Nõukogu reageerimine Venemaa sõjalisele agressioonile Ukraina vastu, mis päädis Venemaa väljaheitmisega Euroopa Nõukogust ja lahkumisega Euroopa inimõiguste konventsioonist (EIÕK). Artikkel annab ülevaate nii Euroopa Nõukogu kui ka Venemaa sammudest selles protsessis.

Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) menetluses on veel märkimisväärses koguses Venemaa vastu esitatud kaebusi, mille läbivaatamine on EIÕK-st tuleneva n-ö jäänukjurisdiktsiooni (ingl residual jurisdiction) tõttu inimõiguste kohtu kohustuseks. Autor peatub jäänukjurisdiktsiooni eripäradel ning annab ülevaate esimestest põhimõttelist laadi otsustest selles vallas. Kindlasti tuleb aga nii EIK-l kui ka kohtuotsuste täitmise üle järelevalvet teostaval Euroopa Nõukogu Ministrite Komiteel veel hulganisti Venemaa lahkumisega seonduvaid küsimusi lahendada. Vaatamata EIK valitud ressursisäästlikule suunale keskenduda Venemaa vastu esitatud asjades üksnes peamistele kaebustele, on Vene asjade jääk nii suur, et nende lahendamine jätkub arvatavalt veel mitme eelseisva aasta jooksul.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse