Menüü

Kokkuvõte

Viimastel aastatel kuuleb aina rohkem edumeelseid ideid, kuidas riik peaks inimeste eest hoolitsema ja bürokraatiat vähendama. Alustades sellest, kuidas riik juba lapse planeerimises proaktiivselt osaleda saaks, kuidas riiklik kindlustuskaitse võiks sõltuda inimese enda eluviisidest ning ka kõik toetused määrataks automaagiliselt. Riigi teenuste arendamise märksõnad on „personaalne“, „proaktiivne“ ja „nähtamatu“. Seejuures hindab riik, mis on inimeste eeldatav tahe.

Proaktiivne teenus, mida riik või kohalik omavalitsus osutab tal juba olemas olevate andmete alusel ilma inimese enese taotluseta, toob kaasa olukorra, kus inimene ei tea andmetöötlusest, eriti kui lõpuks teenust pakutakse profileeritutest vaid valitutele. Kuhumaani ning millistel tingimustel inimese osaluseta riiklik ettehoolitsus on põhiseaduspärane ja inimväärikust austav? Artiklis vaadeldakse, milliseid reegleid tuleb järgida ning kuidas sellega praktikas olukord on.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse