Menüü

Kas vabandada või maksta? Kommentaar Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 23. märtsi 2023. a otsusele asjas 2-21-5449

Autor:
Number 2023/7
Lk 554-557

Kokkuvõte

Kas internetikommentaari postitaja vabandusest piisab, et kompenseerida kommentaari adressaadile tema au teotamisega tekitatud mittevaraline kahju? Kas au teotamisest tulenevad negatiivsed tagajärjed saab lugeda kõrvaldatuks ainuüksi asjaoluga, et asjas on toimunud kohtumenetlus ja tehtud õiguste rikkumise toimumist kinnitav kohtulahend? Analüüsitavas lahendis on tsiviilkolleegium piirdunud lakooniliste seisukohtadega, mille võib kokku võtta tõdemusega, et ei kohtumenetlus, kohtulahend ega kostja vabandus saa asendada rahalist kompensatsiooni. Vähemalt ühel korral on kõrgem kohus seda ka varem öelnud. Samas alama astme kohtute praktika on lahknev. Artiklis on vaidlusaluse õigusnormi ehk võlaõigusseaduse § 134 lõike 2 sisu põhjalikumalt analüüsitud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse