Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "demokraatia"

Avalik väljendusvabadus ja demokraatia
Madis Ernits
2007 1, Lk 16 - 29
...seaduses.“*3 Tänaseks on väljendusvabadus vabadusliku demokraatia kõigi põhiseaduste lahutamatu osa, kas explicite...... Domus Dorpatensise seminaril „Sõnavabadus ja demokraatiad“ peetud ettekandest. Kirjutis väljendab autori isiklikke...
Põhiseaduse nõuded politseiõigusele
Holger Schwemer
2004 7, Lk 443 - 451
...võetakse õigusriigi aluspõhimõttest, põhiõigustest ja demokraatia aluspõhimõttest tulenevad nõuded, mille kaudu on Saksamaa......politseiõiguses, et Eesti saaks rääkida õigusriigi ja demokraatia põhimõtetele vastavast regulatsioonist. Politseiõigusel...
Politsei sisemise rahu tagajana
Katri Jaanimägi
2004 7, Lk 452 - 460
...ja Eesti põhiseaduse olulistest aluspõhimõtetest – demokraatia ja õigusriigi printsiip – kasvavad välja nõuded sisemist......sisemise rahu tagamisel. Põhiõiguste kaitse vajadusest, demokraatia ja õigusriigi printsiipidest tuleneb kõige üldisemalt...
Avaliku koosoleku mõistest sõnavabaduse valguses
Berit Aaviksoo
2004 7, Lk 487 - 498
...rahvakogunemised, on tänapäeva koosolekuõiguse ning demokraatia ja inimõiguste teooria seisukohast kaheldav. Kuivõrd......on spontaansete koosolekutega, mis on tulemuslikud demokraatia teostamise seisukohalt siis ja üksnes siis, kui neid...
Euroopa konstitutsioon – kas vajadus või unelm?
Mario Rosentau
2002 6, Lk 409 - 420
...ajaloos tuntud riikide hulgas, vaid need kõik on esindusdemokraatiat viljelevad rahvuslikud õigusriigid. Erinevalt autokraatliku......on mitmeti seotud probleemiga, kuidas vältida eurodemokraatiat asendava eurobürokraatia tekkimist. Ehkki seegi...
Elektroonilised valimised
Tauno Novek
2002 5, Lk 283 - 290
...valimisolekul taoliseks valimisteks. Valimistel on riigis demokraatiaideede elluviimisel täita tähtis funktsioon – olla......ja tagasisidet hääle arvestamise kohta. 2. E-valimiste mõju demokraatiale Praegust olukorda, kus võimu ja sellega kaasnevate...
Valimisseaduse areng
Heiki Sibul
1995 6, Lk 249 - 250
On tuntud tõsiasi, et pärast seaduse vastuvõtmist vajab ta varsti uuesti ja uuesti parandamist. Eriti aktuaalne on eeltoodud tõdemus käesoleval ajal Eestis, kus seadusi tehakse enamasti kiirustades, samuti ...
Haldusakti põhjendamise kohustus
Anno Aedmaa
2001 8, Lk 529 - 540
...Põhjendamiskohustuse põhiseaduslikud alused Õigusriigi, demokraatia ning seaduslikkuse põhimõtted oma koosmõjus moodustavad......kohustusel samuti kolme põhilist eesmärki, milleks on demokraatia, hea haldus (le bonne administration) ja halduse kontroll...
Kohalikust rahvaalgatusest de lege ferenda
Vallo Olle
2001 8, Lk 546 - 561
...Kohaliku rahvaalgatuse kui vahetu demokraatia instituudi all võib mõista kohaliku rahvahääletuse......rahvaalgatusega.Kohaliku rahvaalgatuse kui vahetu demokraatia instituudi all võib mõista kohaliku rahvahääletuse...
Demokraatia printsiip Euroopa Ühenduse õiguse printsiibina
Karmen Vilms
2001 5, Lk 345 - 352
...käsitlusele Euroopa Ühenduse õiguse printsiibid üldiselt ja demokraatia printsiip kui õiguse alusprintsiip. Demokraatia printsiibi......kuid sellegipoolest piisava materjaliga, näitlikustamaks demokraatia printsiipi ühenduse õiguses. 1. Sissejuhatus Õiguse...
Euroliit ja kaasaegne suveräänsus
Anneli Albi
2000 3, Lk 160 - 171
...pärinevad riikluskontseptsioonid. Artikli teine osa käsitleb demokraatia defitsiidi probleemi Euroopa Liidus ning rahvuse......ka liikmesriikide põhiseadustes leiduvaid viiteid EL-s demokraatia ja inimõiguste tagamisele, subsidiaarsusele ja EL-ga...
«eelmine lehekülg  1  2