Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "isikuvastased süüteod"

Lisandusi Riigikohtu lahendile 3-1-1-79-10
Ants Nõmper
2011 2, Lk 162 - 164
Riigikohus tegi 29. novembril 2010 meditsiiniõiguslikult huvipakkuva otsuse. Artikkel tutvustab nimetatud lahendit eelkõige kahe teemaga seoses: esiteks ravijuhendite tähenduse ja teiseks ...
Ettevaatamatus – uuenev dogmaatikafiguur
Jaan Sootak
2003 2, Lk 92 - 106
F. Liszti psühholoogilise süüteomõiste järgi oli ettevaatamatus koos tahtlusega üks süüvorme, määratledes kergemeelsuse ja hooletusena teo subjektiivse omistamise alumise piiri. Psühholoogilise süümõiste ...
Spordiõigus – kas uus õigusdistsipliin?
Mari-Liis Parmas
2002 5, Lk 330 - 335
Kõik katsed kirjeldada spordi olemust rõhutavad spordi sotsiaalset rolli. Kui on tegemist inimestega ja suhetega, tekib alati vajadus ka õiguse järele. Tekib aga küsimus, kas juriidilisi konstruktsioone ...
Abi suremisel või suremiseks?
Jaan Sootak
1995 8, Lk 334 - 336
Eutanaasia õigusprobleeme „Rihmadega oma voodi külge kinnitatuna, et toitmis- ja muud voolikud, hapnikupadjad ja kontrollsondid paigast ära ei nihkuks, mõnikord kuraarega liigutamisvõimetuks tehtud ...
Eutanaasia Hollandis
Sirle Niklus
1995 8, Lk 336 - 339
Vaidlused eutanaasia eetiliste aluste või aktiivse eutanaasia lubatavuse üle on jäänud enamasti publitsistiliste diskussioonide või akadeemiliste käsitluste raamidesse. Ometi on praeguseks olemas mudel ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  järgmine lehekülg»