Menüü

Kokkuvõte

Kinnisvaratehingute arv ja nende mõju riigi maksulaekumisele on suurenenud. Maksu- ja Tolliameti (MTA) hinnangul on suurenenud ka kinnisvaratehingutega põhjustatud tulumaksu maksukahju ning kasvanud maksuriskiga kinnistute müügitehingute arv. Seetõttu on üha aktuaalsemaks muutunud ka äriühingute kinnisvara ning sellega seotud kaupade ja teenuste ostutehingute maksustamine.

Haldus- ja kohtupraktikas on paljud õiguslikud probleemid seotud äriühingule kinnistu soetamise eesmärgi tõendamisega. Ühelt poolt üha suureneb kinnisvara või sellega seotud kaupade ja teenuste (nt sisustus, remont) soetamine äriühingu arendustegevuseks või muuks igati seaduspäraseks majandustegevuseks, kuid teiselt poolt annavad mitu juhtumit maksuhaldurile ja kohtutele alust arvata, et ausat konkurentsi moonutades teostavad äriühingu üle kontrolli omavad füüsilised isikud sedakaudu isiklikku laadi projekte.

Käesolev artikkel uurib tulumaksuga maksustamisega seoses, kas ja mis tingimustel on viimase aja haldus- ja kohtupraktikas peetud maksuõiguslikult põhjendatuks äriühingu väljamakset kinnistu või sellega seotud kaupade ja teenuste soetamiseks ning millistel elulistel juhtumitel ja millisel õiguslikul alusel on väljamakse tulumaksuga maksustatav.

On võimalik, et ehkki kinnistu või sellega seonduva kauba või teenuse soetamisel tehtud väljamakse ei ole tulumaksuga maksustatav, koorub uuritud faktidest kinnistu tasuta või alla turuhinna kasutusse andmine või mõni muu faktiline tulumaksuseaduse maksuobjektile vastav koosseis. Kasutussuhte maksustamist käesolev artikkel eraldi ei käsitle, piirdudes omandi ning kasutussuhte piiride väljatoomisega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse