Menüü

Kokkuvõte

Maksude vältimise juhtumeid võib vaadelda konfliktina maksumaksja kavatsuse ja õiguse eesmärgi vahel. Lepinguvabaduse või õiguse kuritarvitamisest saab rääkida juhul, kui tehingu tegemise motivatsioon tekkis kas ainult või peamiselt maksude tasumisest pääsemise kavatsusest. Eeltoodud asjaolud on aidanud kaasa tõlgendamise põhimõtete väljakujunemisele, mida võib leida mitmete riikide maksuseaduste üldnormides või on see põhimõttena loodud kohtupraktika poolt. Igal juhul püütakse võidelda maksukohustusest kõrvalehoidumisega, et saavutada õiglane maksustamine. Maksude vältimine selliselt, et maksuseadus ei ole formaalselt tehingu vormi tõttu kasutatav, kuigi maksumaksja sisuline käitumine vastab seaduse eesmärgile, on õigusvastane.

Paljude riikide jaoks on probleeme maksude vältimise ja maksude planeerimise eristamisel. Eristamisel tuleb võtta arvesse seda, et maksukohustuslane on vaba enda õigussuhete kujundamisel ja võib lähtuda maksustamise aspektidest. Seejuures OECD 2000. aasta maksude mudelkonventsiooni kommentaarides on leitud, et maksusoodustuse rakendamine ei ole õigustatud, kui tehingute ja toimingute peamiseks eesmärgiks on olnud kasu saamine maksude tasumata jätmise pealt. Artiklis otsitakse vastust küsimusele, millal võib maksukohustuslase tehinguid käsitada maksude vältimisena ja kuidas tõlgendada majandustehinguid kuritarvitamise kahtluse korral.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse