Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "pangandus"

Milleks oli vaja Eesti Panga seadust
Sven Tölp
1993 3, Lk 53 - 53
...Põhiseaduses ette nähtud seadustest. Seaduse pealkiri võib pangandusest eemalolevates ringkondades ka teatavat segadust......tegemist on keskpangaseadusega, mis ei reguleeri pangandust tervikuna. Nimetatud seadus omab teatud mõttes ka...
Insider Dealing
Lembit Olev, Sander Zibo
1997 8, Lk 404 - 408
Eestis ei ole insaidkauplemise üle õiguskirjanduses eriti palju diskuteeritud. Samas on mitmeid juhtumeid, kus insaidkauplemist on kahtlustatud ja teatud isikutele ette heidetud. On juhuseid, kus seda on ...
Põhiseaduse Riigikogu peatüki probleemid
Madis Ernits
1999 10, Lk 472 - 479
I. Sissejuhatus Kui Põhiseaduse Assamblee 11. oktoobril 1991 otsustas põhiseaduse aluseks võtta Jüri Adamsi juhitud töögrupi eelnõu, siis valiti teadlikult parlamentaarse vabariigi tee, mitte presidiaalne ...
Diskretsiooniotsustused pangajärelevalves
Kadri Siibak
1999 8, Lk 380 - 382
...vastavalt muutustele riigi majanduses, samuti raha- ja pangandusturu seisukorrast lähtuvalt. Oluline on rõhutada, et tegemist......Teisisõnu öeldes on pangajärelevalve eesmärk kaasa aidata pangandussektori stabiilsuse ja usaldusväärsuse kasvule ning...
Hoiuste tagamise õiguslik reguleerimine
Merilin Sune, Madis Kallion
1999 8, Lk 389 - 395
...vastava organi kaudu. Hoiuste tagamisest on saanud üks pangandussüsteemi stabiilsuse garanteerimise vahend. Hoiuste......vastava organi kaudu. Hoiuste tagamisest on saanud üks pangandussüsteemi stabiilsuse garanteerimise vahend. Hoiuste...
Krediidiasutuste seaduse uus redaktsioon
Kadri Siibak
1999 5, Lk 224 - 230
...haaku või on vastuolus. Samas on tormiliselt arenenud pangandus ja finantsturud tervikuna. Eeltoodust tingituna ja......haaku või on vastuolus. Samas on tormiliselt arenenud pangandus ja finantsturud tervikuna. Eeltoodust tingituna ja...
Sissejuhatus pangandusõigusesse
Rain Raa
2001 3, Lk 147 - 152
...institutsioonide ja printsiipidega õigusharu. Kiirus, millega pangandusõiguse tähtsus kasvab, on möödunud sajandi 70-ndate...... tõstes esile kliendi kui majanduslikult nõrgema poole pangandussuhtes ning andes aja jooksul kujunenud printsiipide...
Keskpanga funktsioonid
Andres Tupits
2001 3, Lk 160 - 169
...angandusõiguse eri aspektide käsitlemisel pööratakse keskpangandusega seotud temaatikale suhteliselt vähe tähelepanu......laenusuhteid. *1 Seetõttu on just keskpanga kui panganduse reguleerija roll prevaleerinud selle käsitlemisel haldusõiguse...
Finantsregulatsioonid ja finantsjärelevalve
Kadri Siibak
2001 3, Lk 170 - 174
...finantsturgude globaliseerumine, innovaatilisus ning pangandus- ja väärtpaberiteenuste läbipõimumine on loonud olukorra......finantsturgude globaliseerumine, innovaatilisus ning pangandus- ja väärtpaberiteenuste läbipõimumine on loonud olukorra...
«eelmine lehekülg  1  2