Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "pangandus"

Krediidiasutuste tegevusega seotud süüteod
Marko Kairjak
2008 5, Lk 299 - 308
...on krediidiasutustega seotud karistusõigus jäänud pangandusõiguse eraõigusliku osa ja valdkonda reguleeriva avaliku......tuleneb krediidiasutuste seadusest *6 (KAS). Nimelt esitab pangandusõigus lisanõudeid krediidiasutuste juhtide isikuomadustele...
Pangasaladus
Rain Raa, Kadri Siibak
2002 3, Lk 171 - 176
...poolte vastastikusel usaldusel. Usaldusprintsiip on pangandusõiguse üks põhiprintsiipe. Tehingute sooritamisel saab......poolte vastastikusel usaldusel. Usaldusprintsiip on pangandusõiguse üks põhiprintsiipe, mida peetakse oluliseks...
Milleks oli vaja Eesti Panga seadust
Sven Tölp
1993 3, Lk 53 - 53
...Põhiseaduses ette nähtud seadustest. Seaduse pealkiri võib pangandusest eemalolevates ringkondades ka teatavat segadust......tegemist on keskpangaseadusega, mis ei reguleeri pangandust tervikuna. Nimetatud seadus omab teatud mõttes ka...
Insider Dealing
Lembit Olev, Sander Zibo
1997 8, Lk 404 - 408
Eestis ei ole insaidkauplemise üle õiguskirjanduses eriti palju diskuteeritud. Samas on mitmeid juhtumeid, kus insaidkauplemist on kahtlustatud ja teatud isikutele ette heidetud. On juhuseid, kus seda on ...
Põhiseaduse Riigikogu peatüki probleemid
Madis Ernits
1999 10, Lk 472 - 479
I. Sissejuhatus Kui Põhiseaduse Assamblee 11. oktoobril 1991 otsustas põhiseaduse aluseks võtta Jüri Adamsi juhitud töögrupi eelnõu, siis valiti teadlikult parlamentaarse vabariigi tee, mitte presidiaalne ...
Diskretsiooniotsustused pangajärelevalves
Kadri Siibak
1999 8, Lk 380 - 382
...vastavalt muutustele riigi majanduses, samuti raha- ja pangandusturu seisukorrast lähtuvalt. Oluline on rõhutada, et tegemist......Teisisõnu öeldes on pangajärelevalve eesmärk kaasa aidata pangandussektori stabiilsuse ja usaldusväärsuse kasvule ning...
Hoiuste tagamise õiguslik reguleerimine
Merilin Sune, Madis Kallion
1999 8, Lk 389 - 395
...vastava organi kaudu. Hoiuste tagamisest on saanud üks pangandussüsteemi stabiilsuse garanteerimise vahend. Hoiuste......vastava organi kaudu. Hoiuste tagamisest on saanud üks pangandussüsteemi stabiilsuse garanteerimise vahend. Hoiuste...
«eelmine lehekülg  1  2  3  järgmine lehekülg»