Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "pangandus"

Krediidiasutuste seaduse uus redaktsioon
Kadri Siibak
1999 5, Lk 224 - 230
...haaku või on vastuolus. Samas on tormiliselt arenenud pangandus ja finantsturud tervikuna. Eeltoodust tingituna ja......haaku või on vastuolus. Samas on tormiliselt arenenud pangandus ja finantsturud tervikuna. Eeltoodust tingituna ja...
Sissejuhatus pangandusõigusesse
Rain Raa
2001 3, Lk 147 - 152
...institutsioonide ja printsiipidega õigusharu. Kiirus, millega pangandusõiguse tähtsus kasvab, on möödunud sajandi 70-ndate...... tõstes esile kliendi kui majanduslikult nõrgema poole pangandussuhtes ning andes aja jooksul kujunenud printsiipide...
Keskpanga funktsioonid
Andres Tupits
2001 3, Lk 160 - 169
...angandusõiguse eri aspektide käsitlemisel pööratakse keskpangandusega seotud temaatikale suhteliselt vähe tähelepanu......laenusuhteid. *1 Seetõttu on just keskpanga kui panganduse reguleerija roll prevaleerinud selle käsitlemisel haldusõiguse...
Finantsregulatsioonid ja finantsjärelevalve
Kadri Siibak
2001 3, Lk 170 - 174
...finantsturgude globaliseerumine, innovaatilisus ning pangandus- ja väärtpaberiteenuste läbipõimumine on loonud olukorra......finantsturgude globaliseerumine, innovaatilisus ning pangandus- ja väärtpaberiteenuste läbipõimumine on loonud olukorra...
«eelmine lehekülg  1  2  3