Menüü

Tagasivõitmine Eesti pankrotiseaduses ja mõned võrdlused Rootsi vastava seadusandlusega

Autor:
Number 1995/7
Lk 295-304

Kokkuvõte

1. septembrist 1992. a. hakkas kehtima Eesti Vabariigi pankrotiseadus (edaspidi EPankrS). EPankrS koostamisel võeti eeskuju mõnede teiste riikide pankrotiseadusandlusest, põhiliselt aga Rootsi alles uuendatud seadusest selles valdkonnas. Rootsis, nii nagu ka mitmes teises Euroopa riigis, on viimaste aastakümnete jooksul toimunud pankrotiseadusandluse osas intensiivne uuendustöö. Võiks öelda, et see uuendustöö lõpetati aastal 1988, kui hakkas kehtima Rootsi uus pankrotiseadus (edaspidi RPankrS). Aga nagu iga seaduse puhul ei saa siingi väita, et on pandud lõpp-punkt – juba on päevakorras teatud muudatuste tegemine.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse