Menüü

Nõuandeid ärilepingute sõlmimise ja täitmise kohta arvestades Saksamaal kehtivaid seadusi

Number 1995/8
Lk 340-343

Kokkuvõte

Neljast artiklist koosnev publikatsioon annab ülevaate Saksa lepinguõiguse põhijoontest ning saksa ja eesti ettevõtete vaheliste ärilepingute sõlmimisest. Artiklite sarja

Iosa tutvustab neid põhimõtteid, mida tuleks saksa äripartneritega lepinguid sõlmides ja Saksa seadusi arvestades silmas pidada.

IIosas selgitatakse õigusi ja kohustusi, mis kaasnevad lepingu sõlmimisega mõlemale lepingupoolele, samuti käsitletakse lepingute mittetäitmisest või nende puudulikust täitmisest tulenevate vaidluste lahendamise õiguslikku korda.

IIIosa käsitleb nõudmiste esitamist kohtu kaudu ning sellega seotud riske ja kulusid.

IVosas järgnevad selgitused Saksa maksuseaduse ning eesti firmade filiaalide asutamise kohta Saksamaal.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse