Menüü

Multilektaalse kompetentsi roll seaduste tõhususe tagamisel

Autor:
Number 1995/9
Lk 383-385

Kokkuvõte


Mono- ja multilektaalse
kompetentsi mõiste

Lektaalne kompetents tähendab sotsiolingvistikas ühe rahvuskeele erialaliste (diastraatiliste) allkeelte ehk sotsiolektide valdamist mingis inimrühmas. Sotsiolektide hulka kuuluvad nii kõigi teaduste oskuskeeled kui ka eri ameteid pidavate inimeste erikeeled, näiteks kalurite või jahimeeste keel.

Iga inimene valdab tavaliselt vähemalt üht rahvuskeelt üldkeelena ja vähemalt üht sotsiolekti – selle ala oskuskeelt, millega ta ise elukutseliselt tegeleb. Juristid peaksid valdama peale eesti keele kui üldkeele (emakeele) veel ka laitmatult õigusteaduse oskuskeelt ehk terminoloogiat, arstid meditsiiniterminoloogiat, matemaatikud matemaatikaterminoloogiat, laevakaptenid merekeelt. Teisiti ei ole ühelgi elualal võimalik oma kutsetööd korralikult teha.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse