Menüü

Neer kui asi ehk mõningaid avalik-õiguslikke märkusi asjaõigusseaduse kohta

Number 1997/2
Lk 86-88

Kokkuvõte

Elundite ja kudede siirdamise seaduse eelnõu ettevalmistamisel, aga ka lihtsalt siirdamise õiguslike probleemide lahkamisel ei saa kuidagi vältida siirdamise objekti õigusliku staatuse küsimust. Ehk teiste sõnadega – siirdamise probleemiga tegelemisel ei saa jätta näiteks küsimata, kas eksplanteeritud neer on asi.

Meie AÕS-st selliselt püstitatud küsimusele otsest vastust ei leia. AÕS § 7 lõikes 1 on teadupärast tõdetud, et asjad on kehalised esemed. Sama paragrahvi kolmandas lõikes kinnitatakse, et loomad ei ole asjad, kuid mainitakse usalduslikult, et reeglina kohaldatakse loomadele asjade suhtes kehtivaid sätteid. Inimese (ja tema elundite kohta) ei peeta seaduses vajalikuks midagi öelda. Sellise konstruktsiooni õigustuseks võidakse loomulikult väita, et ka BGB (Saksa tsiviilseadustik) sisaldab analoogilist konstruktsiooni.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse