Menüü

Kuriteomõiste ja õigusriiklik kriminaalõigus. Kolme-elemendilisest kuriteomõistest karistusseadustiku üldosa eelnõus

Autor:
Number 1998/1
Lk 23-27

Kokkuvõte


Kriminaalõiguse reformi lähtekohad

28. oktoobril 1997 kiitis Vabariigi Valitsus esimesel lugemisel heaks kriminaalõiguse reformi alused ning üldjoontes ka justiitsministeeriumi esitatud karistusseadustiku üldosa eelnõu. Olukorras, kus Eesti on alustamas liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga ning juba alustanud oma õiguse harmoniseerimist, ei oleks teistsugune lahendus olnud ilmselt enam ka mõeldav. Vaevalt võiksime endale ette kujutada olukorda, kus eraõiguse reform on juba toimunud ning avaliku õiguse reform käimas, kuid kriminaalõigus jääks sellest kõigest kõrvale. Viimane piirduks senise õiguse mõningase silumise ja täiendamisega ning ei püüakski jõuda Euroopa riikides saavutatud teaduslikule tasemele ja sealsete seadusandlike lahendusteni. Samas märkis valitsus, et eelnõu tekst vajab veel mõningat tööd, ka tuleb teisele lugemisele koos üldosaga esitada eriosa eelnõu.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse