Menüü

Rahvusvaheliste lepingute iserealiseeruv olemus ja otsekohaldatavus

Autor:
Number 1998/1
Lk 37-40

Kokkuvõte

Rahvusvaheliste lepingute iserealiseeruvuse kui rahvusvaheliste lepingute efektiivseima siseriikliku rakendamismeetodiga seonduv problemaatika on Eestis aktualiseerunud seoses Eesti ühinemisega mitmete inimõigusalaste lepingutega, eelkõige Euroopa inimõiguste konventsiooniga.

Teatavasti on iserealiseeruvuse doktriin oma tänapäevasel kujul aluse saanud Ameerika Ühendriikidest ning on esmakordselt formuleeritud kohtuasjas Foster and Elam v. Neilson. Teise maailmasõja järgse inimõiguslepingute sõlmimise laine perioodil hakati iserealiseeruvust tunnustama pea kõigis tsiviilõiguse traditsiooniga riikides.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse