Menüü

Kokkuvõte

Juriidilise teabe pidev lisandumine ja muutumine nõuab selle tarbijatelt – ja loojatelt – vägagi tihedat pöördumist õigusaktide tekstide poole.

Suurema operatiivsuse ja ülevaatlikkuse huvides on juristid, ettevõtjad, konsultandid ja erineva tasandi ametnikud mitu aastat agaralt kasutanud trükis ilmuvate seadustekstide kõrval nii Riigiarvutuskeskuse poolt loodud õigusaktide andmebaasi ESTLEX (http://www.andmevara.ee/), Riigi Teataja elektroonilist varianti (http://trip.rk.ee/thwex/akt/) kui ka Eesti õigusaktide andmebaasi.

Eestis kiirelt edenev arvutivõrgustumine teeb õigusaktid laialdaselt ligipääsetavaks ning annab võimaluse kursispüsimiseks märksa laiemale osale kodanikkonnast kui trükiväljaannete senine tellijatepere.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse