Menüü

Kokkuvõte

Mu varasemad rahulolematust väljendavad ja kohati libiseva kriitikaga kirjutised siinse ajakirja veergudel ning mujalgi,*1 kus vaatluse all on olnud Eesti riigi õigusteoreetiline mõtestamine, kohustavad tõusetunud kontseptuaalseid probleeme ja küsitavusi põhjalikumalt analüüsima. Seda paljuski E. Gellner’i *2 eeskujul peamiselt küsimustele „miks?“ ja „kuidas?“ vastust otsides. Antud juhul tähendab see küsimust: miks need riigiteoreetilised probleemid on tekkinud ning kuidas neid lahendada?

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse