Menüü

Püsiva tegevuskoha mõiste rahvusvahelistes maksulepingutes ja Eesti tulumaksuseaduses

Autor:
Number 1998/9
Lk 450-453

Kokkuvõte

1. jaanuaril 1998 jõustunud tulumaksuseaduse (RT I 1993, 79, 1184; 1996, 9, 171; 1998, 9, 111; edaspidi TMS) muudatustega toodi TMS-i püsiva tegevuskoha (permanent establishment) mõiste. Püsiva tegevuskoha kontseptsiooni kasutamine Eesti seadusandluses võimaldab Eesti Vabariigil efektiivsemalt kasutada Eesti tuluallika tulude esmamaksustamise õigust.

Kuna tegemist on uue mõistega Eesti õiguses, tutvustab ja selgitab käesolev artikkel püsiva tegevuskoha kontseptsiooni rahvusvahelisi põhimõtteid ja praktikat. Artikli kirjutamisel on lähtutud OECD 1992. aasta tulu ja kapitali maksustamise mudelkonventsioonist (edaspidi mudelkonventsioon) ning selle alusel riikide vahel sõlmitud tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingutest (edaspidi maksulepingud).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse