Menüü

Tööraamat töötaja ja tööandja vaheliste vaidluste põhjustajana

Number 1999/3
Lk 147-150

Kokkuvõte

Töölepinguseaduse § 20 kohaselt on tööraamat töölepingu alusel töötamist tõendav põhidokument, mida tööandja on kohustatud pidama kõigi põhikohaga töötajate kohta. Töölepingu lõpetamisel peab tööandja tegema kande tööraamatusse, näidates töölepingu lõpetamise päeva. Töölepingu lõpetamise aluse formuleeringu viitega seaduse paragrahvile, lõikele ja punktile võib tööandja kanda tööraamatusse üksnes töötaja nõudel. TLS § 74 kohustab tööandjat andma töötajale tööraamatu töölepingu lõpetamise päeval. Kui töötaja töölepingu lõpetamise päeval tööraamatut vastu ei võtnud, on tööandja kohustatud andma talle tööraamatu nõude esitamise päeval. Tööraamatu kinnipidamine toob kaasa tööandja vastutuse töötaja ees, mis seisneb keskmise palga maksmises töötajale iga tööraamatu kätteandmisega viivitatud päeva eest (TLS § 119 lg 1).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse