Menüü

Kokkuvõte

Tööandja algatusel töölepingu lõpetamine *1 võib olla tingitud kas töötajast mitteolenevatest majanduslikest põhjustest või töötaja käitumisest, tema isikust, seega töötajast endast tulenevatest põhjustest. Käesoleva artikli temaatika on töösuhte ülesütlemine tööandja ettevõttega seotud asjaoludel. Samas on piirdutud töötajate kaitsega töölepingu lõpetamisel koondamise tõttu, jättes välja töösuhte ülesütlemise muudel majanduslikel põhjustel. Küsimuste ring puudutab niisiis töölejäämise eelisõigust, töötajale teise töö pakkumise kohustust ning taas töölevõtmist. Vastavat regulatsiooni on vaadeldud nii Põhjamaade (v.a Island) kui ka Eesti tasandil.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse