Menüü

Kokkuvõte

Konkurentsiseadus on Eesti Vabariigis kehtinud 1993. aastast. Pärast seaduse vastuvõtmist on seda oluliselt muudetud kahel korral: 1998. aastal ja 2001. aastal. Praegu on Riigikogu menetluses konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu.

Eesti konkurentsiõiguse arengut kannustavaks peamiseks faktoriks läbi aastate on olnud Euroopa Liidu konkurentsiõigus. Kuna viimastel aastatel on lisandunud nii Eesti-sisest praktikat kui ka Euroopa Liidu praktikat, on autorid võtnud eesmärgiks teha väike vahekokkuvõte ja võrrelda, mille poolest Eesti-sisene õiguskäsitlus erineb Euroopa Liidu vastavast käsitlusest ning millise piirini erinevus on põhjendatav.

Artikkel keskendub üksnes turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega seonduvale. Turgu valitseva seisundi analüüsimisel võib omakorda eristada kahte olulist aspekti: konkurentsiõiguslik regulatsioon ja kriminaalõiguslik regulatsioon. Artikkel keskendub ainult konkurentsiõiguslikule aspektile, sest kriminaalõiguslik sekkumine peaks toimuma alles pärast turgu valitseva seisundi või selle kuritarvitamise kvalifitseerimist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse