Menüü

Kokkuvõte

Saksamaal on õigus informatsioonilisele enesemääramisele andmekaitse keskne põhiõiguslik alus. See kaitseb iga isiku õigust ise otsustada oma isikuandmete avaldamise ja kasutamise üle. Tekkelooliselt ja sisuliselt on tegemist eraelu puutumatuse austamise õiguse edasiarendusega.

Artikkel peatub kõigepealt õigusel eraelu austamisele, eelkõige selle sisul ja kaitseala ulatusel. Seejärel on tähelepanu keskmes õigus informatsioonilisele enesemääramisele. Siingi tulevad vaatluse alla õiguse sisu koos sellest tulenevate tagajärgedega seadusandlusele ja haldusele ning kaitseala ulatus. Kirjutise keskne tees on, et ei õigus eraelu austamisele ega õigus informatsioonilisele enesemääramisele ei paku lõplikult veenvat lahendust isikuandmete kaitseks. Lõpetuseks on esitatud mõned põhimõtted, millel on isikuandmete kaitse uute lahenduste juures kindlasti oma osa.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse