Menüü

Kokkuvõte

Üleilmastumine mõjutab mitte ainult Eesti õigusharidust ja -teadust, vaid ka eesmärke, milleks haridust omandatakse ja teadust tehakse, mitmesuguseid juuraga seotud valdkondi ja erialasid, mõningaid suuremal, mõningaid vähemal määral.

Globaalsete ja euroopalike arengusuundadega kaasaskäimine ei tohi aga viia oma identiteedi kadumiseni õigusteaduse õpetamises ja edasiarendamises. Kuid kas Eesti õigusteadusel ja sellel, kuidas meil õigushariduse omandamisele lähenetakse, on üldse oma eripära, oma identiteet, mida on vaja säilitada, arendada ning mujal maailmas levitada? Kui jah, siis milline see on, mis on see Eesti nišš, „Eesti asi“ õigusteaduses, ning milles see omapära väljendub? Kui identiteet ja traditsioonid leitud, tuleb välja selgitada, kuidas kõige optimaalsemalt säilitada isamaalist aspekti, seda ülejäänud Euroopas ja miks mitte ka laias maailmas tutvustada ning samaaegselt saavutada Eesti õigusteaduses rahvusvaheline lähenemine.

Artiklis ei anta eeltoodud probleemide lahendamiseks konkreetseid retsepte, vaid küsimuste tõstatamise abil ärgitatakse Eesti õigusavalikkust selle teema üle järele mõtlema.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse