Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Ühenduse tolliseadustiku artikli 220 lõike 2 punkti a kohaselt ei tehta järelarvestuskannet juhul, kui algne otsus jätta tollimaksu summa kohta arvestuskanne tegemata või teha see seaduse alusel tasumisele kuuluvast tollimaksu summast väiksema summa kohta on tehtud üldnormide alusel, mis on hiljem kohtuotsusega kehtetuks tunnistatud.

Lisaks eeltoodule sätestab ühenduse tolliseadustiku artikli 220 lõike 2 punkt b teiseks järelarvestuskande tegemata jätmise aluseks olukorra, kus tasumisele kuuluva tollimaksu summa kohta ei ole tehtud arvestuskannet tolli vea tõttu, mida ei olnud võimalik avastada tasumise eest vastutaval isikul, kes toimis heauskselt ja järgis kõiki tollideklaratsiooni kohta kehtivaid sätteid.

Enamik järelarvestuskandega seotud vaidlusi on tekkinud just ühenduse tolliseadustiku artikli 220 lõike 2 punktis b sätestatud nn tolli vea regulatsiooniga seoses. Seetõttu analüüsitakse käesolevas artiklis selle sättega seoses tehtud Euroopa Kohtu lahendeid ning võrreldakse neis toodud seisukohti Eesti kohtupraktikas kajastatud seisukohtadega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse