Menüü

Kokkuvõte

Artiklis kommenteeritakse Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsust asjas 3-4-1-06-08 (19. märtsist 2008). Käsitletud lahendis on Riigikohus asunud järeldusele, et tükipalgasüsteemi puhul võib tööandja töötaja tööaja üle töö- ja puhkeaja seaduses ettenähtud korras arvestuse pidamata jätta ning maksta tasu ainult töötulemuse põhjal. Autori arvates on niisugune seisukoht vastuolus tööseadustega, sest vähendab töötajale antud tagatisi, ning võib viia selleni, et tööandjad hakkavad töötajatega põhjendamatult kokku leppima tükipalgasüsteemi kohaldamises, vältimaks neile eritingimustes töötamise korral lisatasu maksmist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse