Menüü

Kuritegeliku ühenduse mõiste. Ne bis in idem põhimõte. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsus asjas 3-1-1-57-09

Autor:
Number 2010/2
Lk 145-152

Kokkuvõte

Artiklis kommenteeritakse Riigikohtu otsust asjas 3-1-1-57-09 (18. jaanuarist 2010). Vaadeldava kohtuasja lahendamisel seletas Riigikohtu kriminaalkolleegium kuritegeliku ühenduse mõistet ja analüüsis KarS § 256 lõikes 1 sätestatud süüteokoosseisu (kuritegeliku ühenduse organiseerimine). Eraldi analüüsitakse artiklis ne bis in idem põhimõtte rakendamise probleeme KarS § 255 lõikes 1 (kuritegelikku ühendusse kuulumine) ja § 256 lõikes 1 sätestatud süütegude puhul.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse