Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "avaliku rahu vastased süüteod"

Kuritegelikud ühendused: müüdid ja tegelikkus
Aro Siinmaa
2015 7, Lk 474 - 482
...jälle päevakorda kerkib. Seejuures leiab käsitlemist avaliku julgeoleku kontseptsiooniga seonduv, mis ei ole küll......kontingendiga, kelle tegemistest siin juttu tuleb, samuti nii avalikult kui ka salaja kogutud tõendusmaterjali põhjal kujunenud...
Vaenu õhutamise süüteokoosseisuga kaitstav õigushüve
Erkki Hirsnik
2009 1, Lk 47 - 58
...õhutamine (1)              Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele......130. Vaenu õhutamine (1)Viisil, mis on sobiv avaliku rahu rikkumiseks, 1)          elanikkonna osade...
Väljapressimine: kohtupraktika contra kehtiv õigus
Jaan Sootak
1996 7, Lk 310 - 315
...sarnastest kuriteokoosseisudest, eelkõige röövimisest ja avalikust vargusest, aga ka kelmusest. Alljärgneva käsitluse......mitteohtlik vägivald on siin määratletav analoogiliselt avaliku varguse koosseisuga. 4) Elule või tervisele ohtliku...
1