Menüü

Kokkuvõte

Käesolev artikkel on üks osa autori suuremast analüüsist inimväärikuse mõiste kohta kolme riigi (Suurbritannia, Saksamaa ja Eesti) õigussüsteemide kontekstis, kus otsitakse vastust küsimusele, kas ja kuidas mõjutab riigi õigussüsteem inimväärikuse mõiste sisu ja olemust.

Käesoleva artikli uurimisüksuseks, kust saada sisendeid inimväärikuse mõiste sisustamiseks, on valitud Suurbritannia. Suurbritanniale keskendumise ajendiks oli muuhulgas saksa õigusteadlase-praktiku dr P. Tiedemanni (provokatiivne) kirjeldus sellest, kuidas leidub riike ja õiguskordasid, kus lisaks sellele, et inimväärikuse käsitlus kodifitseeritud kujul üldse puudub, keeldutakse inimväärikuse idee juurutamisest ka kohtupraktikasse ja õigusteooriasse. Ühe sellise riigina nimetab dr P. Tiedemann Suurbritanniat.

Uurimismeetoditena kasutatakse artiklis süstemaatilisi ja üldiseid praktilisi argumente. Lisaks Suurbritannia käest n-ö vastuse küsimist, mida on „inimväärikuse“ sõna kasutades silmas peetud, esitatakse artiklis autori lühivalik inimväärikuse olemuse erinevatest teoreetilistest käsitlustest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse