Menüü

Kokkuvõte

Riigikohtu otsuse valguses selgitab autor, et mitte igasugune objektiivselt põhitegu soodustav ja subjektiivselt tahtlikult toime pandud tegu ei ole kaasaaitamine. Neutraalne kaasabi tuleb välistada karistatavusalast objektiivse koosseisu tasandil riski mitteületamise kui normatiivse omistamise kriteeriumi alusel või subjektiivse koosseisu juures deliktilise olemusseose ja professionaalse adekvaatsuse teooriale toetudes. Autor selgitab artiklis asjaomaste teooriate lähtekohti.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse