Menüü

Kokkuvõte

Autoriõigus kaitseb autori originaalse loomingu väljendusvormi kirjanduse, kunsti ja teaduse vallas, andes autorile ainuõiguse oma loomingu tulemuse suhtes. See ainuõigus ei ole aga absoluutne. Kui üldised piirangud autoriõiguses seonduvad ainuõiguse objekti, õiguste mahu ja kestuse määramisega, siis konkreetsed seadusega sätestatud piirangud (vaba kasutamise erandid) seonduvad ühiskondlike huvidega ehk erinevate kulutuuriliste, sotsiaalsete, informatsiooniliste, majanduslike ja poliitiliste vajaduste ning eesmärkidega. Vaba kasutamise erandid võib nende eesmärkide järgi jagada kolme kategooriasse: erandid, mis seonduvad põhiõigustega; erandid, mis seonduvad avaliku huviga, ja erandid, mis on loodud turuhäirete reguleerimiseks. Artiklis käsitletakse lühidalt nii põhiprobleeme, mis seonduvad konkreetsete erandigruppidega, kui ka neid probleeme, mis on laiemad ja puudutavad teatud määral kõiki vaba kasutamise erandite gruppe.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse