Menüü

Kokkuvõte

Konkurentsi kahjustavate kokkulepete keeld on nii Euroopa Liidu kui ka Eesti konkurentsiõiguse üks alustaladest. Konkurentsi kahjustavate kokkulepete keelu rikkumine on rangelt karistatav: Euroopa Liidus sadadesse miljonitesse ulatavate trahvidega ning Eestis kriminaalvastutusega, mis võib lisaks rahalistele sanktsioonidele kaasa tuua isegi vangistuse.

Rangete sanktsioonide kõrval on aga mõneti varju jäänud üks keelu rikkumisega seonduv aspekt – nimelt keeldu rikkuvate kokkulepete tühisus, mis Euroopa Liidu konkurentsiõiguse puhul tuleneb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõikest 2 ja Eesti konkurentsiõiguse puhul konkurentsiseaduse § st 8. Milline on nende sätete mõjuulatus konkreetsete tehingute puhul nii isikuliselt ja ajaliselt kui ka sisuliselt ning millised on nendest sätetest lähtuva tühisuse tagajärjed? Käesolevas artiklis on otsitud neile küsimustele vastuseid, lähtudes tühisuse üldistest sätetest ning konkurentsiõiguse normide kohaldamise (seni küll veel üsna põgusast) kohtupraktikast Euroopa Liidus ja Eestis. Lisaks on artiklis käsitletud keelatud kokkulepete tühisuse seoseid koondumiste kontrolliga, sest kokkulepete keelu mõjust tuleneva tühisuse küsimus võib tõusta ka esmapilgul koondumiste kontrolli reguleerimisalasse jäävate juhtumite puhul.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse