Menüü

Kuidas tagada lapserööviasjas tehtud kohtulahendi täitmine? Haagi 1980. aasta lapseröövi konventsiooni kohaldamise praktiline külg

Autor:
Number 2015/3
Lk 219-225

Kokkuvõte

Käesolevas artiklis antakse lugejale ülevaade rahvusvahelise lapseröövi asjades läbiviidava täitemenetluse võimalikest praktilistest probleemidest. Artiklis selgitatakse, kuidas peaksid Eesti kohtud vormistama lapseröövi asjades tehtud kohtulahendite resolutsioone, millega otsustatakse laps välisriiki tagastada, ning kuidas tuleks läbi viia selliste lahendite tegemisele järgnevat täitemenetlust, et see vastaks rahvusvaheliselt aktsepteeritud headele tavadele. Seejuures tegeletakse ka küsimustega, millised isikud tuleks lapseröövi asjades läbiviidava täitemenetluse juurde kutsuda ning millised sunnivahendeid saab lapseröövi toime pannud isiku suhtes kohaldada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse