Menüü

Kokkuvõte

16. juunil 2015 kuulutas Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkoda avalikul kohtuistungil välja otsuse kohtuasjas Delfi AS vs. Eesti (kaebus nr 64569/09), milles leidis 15 häälega 2 vastu, et Eesti ei ole rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 10 kaitstud sõnavabadust sellega, kui leidis, et Delfi AS peab vastutama oma Interneti-portaalis avaldatud anonüümsete au teotavate kommentaaride eest.

Artiklis analüüsitakse suurkoja otsust ja selle tähendust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse