Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Keskpank tegi Finantsinspektsiooni ettepanekul 26. märtsil 2018 otsuse, millega tunnistas kehtetuks Versobank AS (likvideerimisel) krediidiasutuse tegevusloa. Panga tegevusluba tunnistati kehtetuks seaduse nõuete oluliste ja pikaaegsete rikkumiste tõttu eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas. Otsusele järgnes 27. märtsil 2018 Harju Maakohtu määrus, millega kohus otsustas muuhulgas rahuldada Finantsinspektsiooni avalduse Versobanki sundlõpetamiseks, likvideerimismenetluse korraldamiseks ja likvideerijate määramiseks.

Viimane Eesti krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamine enne 26. märtsi 2018. a toimus 7. aprillil 1999, kui umbes pooleaastase moratooriumi järel tunnistati kehtetuks AS ERA Pank tegevusluba.

Vahepealse aja jooksul on oluliselt muutunud õiguskeskkond. Isegi niivõrd palju, et krediidiasutuse tegevusluba ei tunnista enam kehtetuks Eesti haldusorgan – Finantsinspektsioon –, vaid Saksamaal Frankfurdis paiknev Euroopa Keskpank. Ka kehtetuks tunnistamise otsuse kohtualluvus ei ole Eestis ja oma õigusi saab kohtulikult kaitsta vaid Euroopa Liidu Kohtus. Viidatud olustik peegeldab üheselt Eesti finantssektori Euroopaga integreerituse astet ning kohalikku õigus- ja otsustusvabadust.

Artikkel annab praktilisel kogemusel põhineva ülevaate krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamise raamistikust ning jagab erialaseid subjektiivseid tähelepanekuid kogu protsessi kohta.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse