Menüü

Kokkuvõte

Tänapäevane keskkonnaõigus peab jäätmete valdkonnas samal ajal lahendama ära kaks esmapilgul vastuolulist ülesannet: kaitsma maksimaalselt inimest ja keskkonda jäätmetest tulenevate riskide eest, aga samas võimaldama jäätmeid maksimaalselt ressursina kasutada. Jäätmete mõiste lai käsitus aitab ühelt poolt kaitsta inimest ja keskkonda, sest võimaldab avalikul võimul jälgida jäätmetega toimuvat võimalikult ulatuslikult. Nii nagu jälitustoimingud kriminaalmenetluses riivavad ulatuslikult isikute õigusi, võib liiga laiaulatuslik jäätmete mõiste takistada ringmajanduse eesmärkide saavutamist. Artiklis vaadeldakse seda probleemi jäätme mõiste, kõrvalsaaduste ja jäätmeks oleku lakkamise kontseptsiooni ning mõnede hiljutiste kohtulahendite taustal.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse