Menüü

Kokkuvõte

Tekstid räägivad. Riigikohtu otsuse kõnejõud ei avaldu mitte üksnes kohtusüsteemisiseselt, vaid ka väljaspool seda. Kohtusüsteemisisest kõnejõudu tunnetavad peamiselt juristid ja nimetavad teatud kaasusi märgilisteks. Seevastu kohtusüsteemiväline kõnejõud on see, mis mõjutab ühiskonda, kultuuri ja inimesi laiemalt.

Kohtuotsuse kultuurilisi funktsioone võib liigitada mitmeti. Autorid lasevad end inspireerida J. Lotmanist, kuid pakuvad välja oma nägemuse, milles Riigikohtu lahendi kultuurilised funktsioonid võiksid seisneda. Nende funktsioonide määratlemiseks ei piisa lahendi puhtkeelelise tähendusvälja eritlemisest, vaid uurida tuleb, mida analüüsitav tekst on võimeline ühiskonnas korda saatma. Autorid pakuvad välja, et kohtuotsuse kultuurilistest funktsioonidest võiks esile tõsta tähistamise kui tegelikkuse modelleerimise funktsiooni, teksti tõesuse funktsiooni, identiteedi kujundamise funktsiooni, sotsiaalse kommunikatsiooni funktsiooni ja mälufunktsiooni. Artiklis analüüsitakse Riigikohtu üldkogu poolt asjas 5-18-5 tehtud hiljutise kohtuotsuse neid kultuurifunktsioone.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse