Menüü

Kokkuvõte

Finantsjärelevalve korraldus Eestis on muutunud alates 1990. aastatest sama palju kui keskkond meie ümber ehk märgatavalt. Esimene suur muudatus oli kolme eri asutuse, Eesti Panga Pangainspektsiooni, Eesti Vabariigi Kindlustusinspektsiooni ja Riigi Väärtpaberiameti ühendamine 2002. aastal Finantsinspektsiooniks. Areng ei ole jäänud sinna pidama ja järgmine olulisematest verstapostidest on juba rahvusvaheline, s.t 4. novembril 2014 jõustus raamistik, mis kehtestas Euroopa Liidu ühtse pangandusjärelevalve süsteemi. Seeläbi läksid kolm suurimat krediidiasutust Eestis Euroopa Keskpanga otsese järelevalve alla ning ülejäänud krediidiasutused on Finantsinspektsiooni kaudu Euroopa Keskpanga järelevalvemudeliga hõlmatud. Sealt edasi on kogu järelevalve korraldus valguskiirusel rahvusvahelistunud, nagu loomulikult ka kogu finantssektor tervikuna.

Artiklis harutatakse lahti nii Eestis kui ka Euroopa Liidus pigem nähtamatult ja ühtlases rahulikus tempos toimunud väga suurte ja kaude meid kõiki puudutavate muudatuste tagajärjed: finantssektori järelevalve arhitektuuri, selle arengu. Autor annab põgusa tunnetuse finantssektori võrgustiku ülesehitusest ja selle toimimisest, fokuseerides mõnel juhul endale meelepärasematele osistele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse