Menüü

Kokkuvõte

Riigi elanikkonda võivad ohustada erinevad kriisid ja neist tulenevad ohud. Teatavate kriiside ja ohtude korral tuleb elanike kaitsmiseks tagada varjumise korraldus, et kaitsta selliseid õigushüvesid nagu inimese elu ja tervis.

Artiklis analüüsitakse, milline on Päästeameti pädevus ohuolukorras varjumise korraldamisel elanike kaitseks, arvestades kehtivat õiguskorda. Küsimus seisneb selles, kas riigil on kohustus varjumist korraldada ja Päästeamet on üldse pädev asutus, täitmaks seda ülesannet. Varjumise ülesande täitmiseks peab olema õiguslik alus, sest halduse tegevus eeldab seaduslikku alust. Ka peab see õiguslik alus olema selge. Artiklis avatakse õiguslikult Päästeameti varjumise korraldamise rolli võimalikkus ja selle probleemkohad. Samuti selgitatakse varjumise olemust ja selle seost riigi kaitsekohustusega ning analüüsitakse, kas varjumise korraldamine tuleneb mõnest Päästeameti põhiülesandest või hoopiski kriisireguleerimis- või riigikaitseülesandest. Lõpetuseks pakutakse võimalikke lahendusi, kuidas asjakohast õigusraamistikku muuta.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse