Menüü

Kokkuvõte

Artiklis hinnatakse Eestis toime pandud tahtlike tapmiste taset ja dünaamikat aastatel 1990 kuni 2020. Eestit võrreldakse kolme Skandinaavia (Põhjala) riigiga: Soome, Rootsi ja Norraga. Nimetatud kolm riiki kuuluvad kõik heaoluriikide tippu, mille sotsiaal-majanduslikud näitajad ületavad olulisel määral teiste riikide omi.

Eesti tahtlike tapmiste tase on alates iseseisvuse taastamisest teinud läbi kindlasuunalised empiiriliselt tuvastatavad muutused. Esimene periood, mis kulmineerus 1994. aastaga, paigutas meid ühte seltskonda Venemaa ja kolmanda maailma riikidega, kus inimelu väärtus kaldub olema madalam kui läänemaailmas üldiselt kombeks. Seda pilti kinnitas tollane statistika. Nii hakkas kujunema pilt Eestist kui erakordselt kõrge vägivallatasemega riigist. Märkamata jäi asjaolu, et 21. sajandi teise aastakümne lõpuks on Eesti tahtlike tapmiste näitajad sisuliselt jõudnud Põhjala riikide tasemele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse